Nursing sessie

Nursing is een succesvol tijdschrift voor verpleegkundigen. Het uitgeefteam wilde onderzoeken hoe ze de verpleegkundige ook online beter zouden kunnen ondersteunen.

Ik heb hiervoor een gebruikersonderzoek opgesteld voor verpleegkundigen in het ziekenhuis en de thuiszorg. Samen met een team van 15 medewerkers van Nursing uit alle disciplines heb ik het onderzoek uitgevoerd. De inzichten uit ruim 30 interviews hebben we verzameld en geanalyseerd in een serie workshops. Met het beeld dat hieruit naar voren kwam hebben we een brainstorm gehouden voor nieuwe productideeën.

Resultaat

We hebben 8 nieuwe productideeën bedacht die zijn uitgewerkt in business cases.

Ook klantinzichten nodig?
Neem contact met me op, ik help je graag.